Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 stap 3 openingsplan

Het aantal positieve testen, ziekenhuisopnames, ic-opnames en vaccinaties laten een gunstige ontwikkeling zien. Dat is voor het kabinet aanleiding tot het zetten van stap 3 van het openingsplan. Deze stap omvat het onder voorwaarden openen van doorstroomlocaties, eet- en drinkgelegenheden voor uit eten en culturele instellingen alsmede het verruimen van voorwaarden voor sportbeoefening, zowel binnen als buiten. Daarnaast is sprake van het verruimen van groepsverbanden van twee naar vier personen en het verruimen van het maximum aantal personen in binnenruimten. Het is voor de horeca weer mogelijk om gasten binnen te ontvangen. Er gaat wel een maximum van 50 gasten gelden, terwijl reservering en vaste zitplaatsen ook voorgeschreven zijn. Tussen 18.00 uur en 22.00 mogen stoelen maar maximaal 2 keer bezet worden (twee shifts).

ATR heeft de minister van VWS vanuit optiek van regeldruk geadviseerd de regeling pas vast te stellen nadat met twee adviespunten rekening is gehouden. Het college van ATR adviseert allereerst de minister om af te zien van de eis ten aanzien van de stoelbezetting tussen 18.00 uur en 22.00 uur in eet- en drinkgelegenheden (maximaal twee keer), omdat deze – naast het maximum van 50 gasten – geen meerwaarde biedt om besmettingen te voorkomen. Het kan zelfs een averechts effect hebben, omdat het kan betekenen dat rond 18.00 uur, de wisseling van de wacht (de shift) en rondom sluitingstijd veel beweging in de ruimte gaat plaatsvinden. Bovendien kan de eis aanleiding geven tot discussie zoals bijvoorbeeld als niet alle stoelen bij een tafel bezet zijn geweest of als het restaurant of cafébezoek al voor 18.00 uur is gestart (telt dat bezoek ook mee?). De toepassing van de eis is ook nauwelijks controleerbaar, omdat bij bezoek alleen maar het aantal aanwezigen is te controleren. ATR adviseert de minister verder om het totaalbedrag te vermelden waarmee de regeldruk als gevolg van de wijziging van de regeling toeneemt.

ATR advies aan de Ministervan VWS – Wijziging Trm Covid-19 stap 3 openingsplan