Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 stap 4 openingsplan

Het afnemende aantal positieve testen, ziekenhuisopnames, ic-opnames en de toename van het aantal vaccinaties, laten een gunstige ontwikkeling zien. Dit vormt de aanleiding tot het zetten van stap 4 van het openingsplan. Met deze stap wil het kabinet terugkeren naar de basismaatregelen van risiconiveau 1 ‘waakzaam’ uit de routekaart. De reserveringsplicht, de sluitingstijden, en de regels over verkoop en nuttigen van alcohol worden losgelaten. Ook worden de regels losgelaten die golden voor groepsvorming en de maximale grootte van het publiek in publieke plaatsen of deelnemers aan evenementen. De mondkapjesverplichting vervalt in publieke binnenruimten en voor contactberoepen. Aan het loslaten worden echter wel voorwaarden worden gesteld.

 

ATR adviseert om af te zien van de 24-uurs beperking voor meerdaagse evenementen. ATR verwacht dat de kans op virusbesmettingen na de eerste 24 uur vrijwel niet groter zal zijn dan op de eerste dag alleen.

ATR adviseert verder om de omvang van de gevolgen voor de regeldruk  in beeld te brengen.

ATR advies aan de Ministervan VWS – Wijziging Trm Covid-19 stap 4 openingsplan