Wijziging van de Regeling dierlijke producten (inzameling gebruikte frituuroliën en -vetten)

Dit voorstel maakt het mogelijk dat kinderboerderijen frituuroliën en -vetten mogen inzamelen, opslaan en afvoeren. Voorwaarde om frituuroliën en -vetten in te mogen zamelen is wel dat kinderboerderijen overeenkomstig met een protocol werken. Doel en strekking van het protocol is te waarborgen dat de frituuroliën en -vetten buiten het bereik van landbouwhuisdieren worden gehouden.

ATR heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laten weten dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd en het voorstel werkbaar is. Het college acht het protocol wel overbodig. Het is namelijk mogelijk het beleidsdoel te bereiken zonder een protocol. De regeldruk is verder niet adequaat onderbouwd. De toezichtlasten die volgen uit de handhaving (van het protocol) zijn niet in kaart gebracht.

Advies is het voorstel niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten rekening wordt gehouden.

ATR advies aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – Wijziging van de Regeling dierlijke producten (inzameling gebruikte-frituuroliën en -vetten)