Wijziging van de Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (vaststelling IMKL en BMKL 2022)

Dit voorstel wijzigt het stelsel van informatie-uitwisseling van gebiedsinformatie bij graafwerkzaamheden door de wijze waarop informatie over de ligging van netten moet worden uitgewisseld tussen beheerders en grondroerders aan te passen. De aanpassingen hebben als doel om informatie-uitwisseling nog nauwkeuriger en verfijnder plaats te laten vinden. Het voorstel voert de aanpassingen door, door nieuwe versies van het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) en het Berichtenmodel Kabels en Leidingen (BMKL) wettelijk te verankeren.

ATR heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat het doel van de wijzigingen helder uiteen is gezet in de toelichting. Het college geeft daarbij aan dat niet uit de toelichting blijkt hoeveel graafschade concreet wordt voorkomen door de nieuwe versies van het IMKL en BMKL. Het voorstel kiest verder voor het minst belastende alternatief en de werkbaarheid is geborgd. De regeldruk is tenslotte niet toereikend in kaart gebracht. Het advies is om de regeling vast te stellen, nadat rekening is gehouden met het adviespunt.

ATR advies aan de Minister van EZK – Wijziging van de Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (vaststelling IMKL en BMKL 2022)