Tabaks- en rookwarenwet in verband met de invoering van een registratiesysteem voor verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten

Het is niet duidelijk welke functie een wettelijk verplicht registratiesysteem van verkooppunten van tabaks- en aanverwante producten heeft voor de handhaving van verkoopverboden en andere verboden ten aanzien van rookwaren. Ook is niet duidelijk welke functie en meerwaarde deze registratie heeft ten behoeve van de monitoring van de ontwikkeling in het aantal verkooppunten. Daarom zijn in de toelichting op het wetsvoorstel nut en noodzaak van een registratieplicht en registratiesysteem onvoldoende onderbouwd. Dat schrijft het Adviescollege toetsing regeldruk in een advies over dit wetsvoorstel aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het college adviseert het wetsvoorstel niet bij de Kamer in te dienen.

Faciliteren handhaving
De toelichting maakt niet duidelijk waarom en op welke wijze de voorgenomen registratie handhaving van de diverse rookverboden’ ‘faciliteert, en eenvoudiger en effectief’ maakt. Dat is wel nodig omdat handhaving namelijk alleen mogelijk is door een inspectie ter plaatse (door de NVWA). Een bijdrage daaraan met de voorgenomen registratie is daarmee niet op voorhand logisch en duidelijk. Sterker nog, de registratie zal niet voor de handhaving gebruikt gaan worden, omdat in de toelichting te lezen is dat de geregistreerde gegevens niet door de NVWA zullen worden beoordeeld.

Monitoring
Een tweede doel van de registratie is het kunnen monitoren van de ontwikkeling in het aantal verkooppunten. Deze monitoring gaat worden gebruikt om de effectiviteit van het verkoopverbod voor (soorten) verkooppunten te evalueren en zo nodig tot aanvullende maatregelen te komen. Daarvoor is volgens de toelichting een nauwkeurig overzicht van de aantallen (en soorten) verkooppunten vereist. De toelichting maakt niet duidelijk waarom dat nodig is. Er zijn op dit moment al voldoende andere registraties die het inzicht in de aantallen en soorten verkooppunten bieden. En die zijn de afgelopen jaren ook gebruikt om het beleid te ontwikkelen.

Aan de staatssecretaris van VWS – Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet registratiesysteem verkooppunten