Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de bescherming van de consument, versterking van de marktwerking en het toezicht op het terrein van het nummerbeleid

Met dit voorstel worden twee problemen aangepakt. Het eerste is dat er in de praktijk soms onduidelijkheid is over de houders van telefoonnummers. Deze onduidelijkheid kan ontstaan als telefoonnummers door de nummerhouder niet aan een eindgebruiker in gebruik worden gegeven maar aan een andere telecomaanbieder. Dit staat bekend als suballocatie. Dat bemoeilijkt nummerbehoud bij overstappen, als niet duidelijk is bij welke nummerhouder het telefoonnummer is geregistreerd. Daarom komen er aanvullende transparantie-eisen aan suballocatie.

Het tweede probleem is fraude en misbruik met valse telefoonnummers. Langdurig gebruik van Nederlandse telefoonnummers in het buitenland, levert een groter risico op voor spoofing en phishing. Om dit risico te verkleinen verbiedt het voorstel het langdurig gebruik van Nederlandse nummers in het buitenland. ATR adviseert om kortdurend gebruik in het buitenland voor anonieme prepaid simkaarten toe te staan.

Het verbod op langdurig gebruik in het buitenland, kan slecht werkbaar blijken voor gebruik dat niet onder een van de uitzonderingen valt. Daarnaast zal de verplichting om aan te tonen dat een uitzondering van toepassing is, regeldruk veroorzaken. ATR adviseert om goed af te bakenen welk langdurig gebruik in het buitenland zal worden verboden.

Bij telefonie over het internet kan de beller of verzender zelf bepalen welke nummer wordt meegestuurd als afzender. Daarbij kunnen ook andere telefoonnummers of andere gegevens worden meegestuurd. Het wordt verboden om bij nummerherkenning andere telefoonnummers of gegevens te verzenden dan die van de oproeper of verzender van het bericht. ATR adviseert als minder belastend alternatief om wel kortdurend gebruik in het buitenland voor anonieme prepaid simkaarten toe te staan.

Bij het wetvoorstel is een toelichting gepubliceerd waarin wordt aangekondigd dat wordt onderzocht of het zin heeft om anonieme prepaid simkaarten te verbieden. ATR constateert dat de minister van Justitie eerder heeft aangegeven dat er veel manieren zijn om een verplichte registratie te omzeilen. ATR adviseert om ook te kijken naar de werkbaarheid en gedragseffecten van een verplichte registratie van prepaid simkaarten.

ATR adviseert tot slot om de gevolgen voor de regeldruk aan te vullen met de gevolgen van een verbod op anonieme prepaid kaarten in het buitenland en de verplichtingen die worden opgelegd voor nummerherkenning.

ATR advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat – Telecommunicatiewet nummerbeleid