Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19

Het kabinet maakt het mogelijk voor de detailhandel om de inkomsten te vergroten middels een click & collect’-systeem. Dit systeem houdt in dat klanten via internet een bestelling kunnen doen en deze ten minste vier uur later kunnen ophalen aan bij (maar niet in) de winkel. Zij moeten daartoe een afspraak maken bij de betreffende winkel.

Het college onderkent het belang voor de detailhandel om de inkomsten te vergroten. Het constateert tegelijkertijd dat de voorgelegde maatregel niet voor alle (soorten) winkels soelaas zal bieden. Sommige branches zijn met name gebaat bij fysiek winkelbezoek. Het college adviseert om deze branches meer ruimte te geven voor het genereren van meer inkomsten, uiteraard met voldoende waarborgen tegen verspreiding van het Covid-19 virus. Die ruimte kan bestaan uit het openstellen van winkels onder concrete voorwaarden met betrekking tot het tijdvak waarbinnen klanten de winkel binnen mogen, het aantal klanten dat de tegelijkertijd in de winkel mag zijn, en de duidelijke markering van looproutes. Dit alternatief legt een grote verantwoordelijkheid bij de betreffende winkelier. Tegelijkertijd vermindert het het risico dat er meerdere wachtrijen in een winkelstraat ontstaan, die mogelijk niet voldoende afstand van elkaar (kunnen) houden. Het college adviseert om dit alternatief  mogelijk te maken naast het ‘click & collect’-systeem.

 

ATR advies aan de minister van VWS – Wijziging van de tijdelijke maatregelen Covid-19