Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

Met dit wetsvoorstel wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat het Corona virus Nederland wordt ingebracht door reizigers uit het buitenland. Er geldt al een inreisverbod voor niet-essentiële reizen. Reizigers die in een hoogrisicogebied zijn geweest en met eigen vervoer Nederland inreizen, worden nu verplicht om te beschikken over een negatieve testuitslag. Daarnaast worden alle reizigers verplicht om thuis in 10 dagen quarantaine te gaan als zij in een hoogrisicogebied zijn geweest.

Reizigers houden zich nu slechts in een minderheid (27%) aan het advies om in quarantaine te gaan. Daarom stelt het kabinet voor om het advies te vervangen door een wettelijke plicht. Dat is urgenter geworden sinds de komst van nieuwe varianten van het virus. Ook worden reizigers die met eigen vervoer naar Nederland komen (bijvoorbeeld met de auto) nu verplicht om een negatieve coronatest bij zich te hebben. Deze plicht gold al voor reizigers die naar Nederland komen via lucht- of scheepvaart.

De regeldruk is nog niet berekend. ATR adviseert om dat alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister van VWS – Quarantaineplicht voor reizigers uit hoogrisico gebieden