Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

ATR heeft op 22 november 2021 het voorstel voor Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie is gehouden van 22 november 2021 tot 31 december 2021. De wetswijziging treedt naar verwachting 1 januari 2023 in werking.

Studenten kunnen als onderdeel van de studiefinanciering in aanmerking komen voor een reisvoorziening. In de periode 2021-2023 worden er gefaseerd nieuwe betaalvormen voor het openbaar vervoer ingevoerd. Dit betekent dat de OV-chipkaart zoals die nu bestaat tot einde 2023 te gebruiken is.  Met dit wetsvoorstel wordt de Wet studiefinanciering 2000 gewijzigd, zodat studenten met een studentenreisproduct straks ook gebruik kunnen maken van de nieuwe wijzen van OV-betalen. Daarbij worden de passages in de wet rondom het studentenreisproduct “techniekonafhankelijker” geformuleerd zodat de wet voldoet aan de voorziene en mogelijk ook andere toekomstige OV-betaalvormen.

ATR acht nut en noodzaak van het voorstel onderbouwd. Door de techniek van het nieuwe betaalsysteem wordt het mogelijk het studentenreisproduct automatisch stop te zetten. Hiermee wordt voorzien in een minder belastend alternatief voor studenten.  ATR heeft geen opmerkingen over de werkbaarheid van het voorstel. De gevolgen voor de regeldruk zijn in beeld gebracht. Het eindoordeel van ATR luidt: het wetsvoorstel indienen.

 

Advies aan minister van OCW – Wetsvoorstel wijziging van Wsf2000 i.v.m invoering nieuwe betaalmethode openbaar vervoer