Wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen, en enkele andere besluiten in verband met het arbeidsvoorwaardenbedrag

Dit besluit voert twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte in, en schaft twee andere rubrieken af. In de loonaangifte komen twee nieuwe rubrieken waarin de opbouw van het arbeidsvoorwaardenbedrag, en de uitbetaling ervan moeten worden aangegeven. Dat is nodig vanwege de toename van het gebruik van het individueel keuze budget (IKB). Zulke IKB’n worden steeds vaker afgesproken in het arbeidsvoorwaardenpakket. Op dit moment worden de gegevens daarover niet meegenomen in de loonaangifte. Dat veroorzaakt verschillen bij het vaststellen van de hoogte van uitkeringen en beïnvloedt de arbeidsmarktstatistieken van het CBS.

De toevoeging van twee nieuwe rubrieken, en de verwijdering van twee oude, moet eenmalig verwerkt worden in de loonaangiftesoftware. Werkgevers beschikken al over deze gegevens. Zij registreren de opbouw en opname van de vakantiebijslag, een extra periode salaris en het keuzebudget. De jaaropgaaf over het loon van de werknemer verandert niet. Ook de regels over de loonstrook veranderen niet.

De regeldruk is nog niet berekend. Het college adviseert om dat alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister van SZW – Rubrieken arbeidsvoorwaardenbedrag