Wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 inzake een grondslag voor het afschermen van bezoekadressen op verzoek

het handelsregister. Eenmanszaken geven vaak hun woonadres op als bezoekadres omdat dat hun enige adres is. De Kamer van Koophandel (KVK) is verplicht om inzage te geven in dat bezoekadres, als iemand daarom vraagt. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid van bewoners op dat adres. Het aantal veiligheidsincidenten neemt toe bij sommige beroepsgroepen.

Agressie en bedreiging van bepaalde beroepsgroepen vormen steeds meer een risico. ATR acht het nut en de noodzaak van de mogelijkheid om woonadressen af te schermen voldoende toegelicht.

Deze wijziging van het Handelsregister maakt het mogelijk om het bezoekadres af te schermen als er een bedreigende situatie is. Bij bepaalde beroepsgroepen kan dan het adres van de beroepsvereniging worden opgegeven. Bijvoorbeeld bij journalisten, politici en wetenschappers.

Het voorstel om op verzoek woonadressen af te schermen is vergeleken met twee varianten. In de eerste variant zouden alle adressen van bepaalde beroepsgroepen worden afgeschermd. In de tweede variant zouden alle adressen van eenmanszaken worden afgeschermd. Beide varianten zouden meer regeldruk tot gevolg hebben. Daarom is gekozen voor dit voorstel, dat is het minst belastend.

ATR adviseert om een ondernemers die geen lid zijn van een beroepsorganisatie ook een mogelijkheid te bieden om vanwege een bedreiging hun adres te afschermen.

De gevolgen voor de regeldruk zijn berekend op € 0,9 miljoen eenmalige regeldruk en € 1,7 miljoen jaarlijks terugkerende regeldruk.

ATR adviseert om het voorstel in te dienen nadat met het adviespunt rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister EZK – Afschermen adressen handelsregister