Wijziging verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Vanaf 1 januari 2023 wordt de verbruiksbelasting op alcoholvrije drank verhoogd. Een jaar later wordt de verbruiksbelasting op mineraalwater afgeschaft zoals is afgesproken in het coalitieakkoord.

Door in eerst in 2023 het tarief voor mineraalwater te verhogen en het jaar daarop over mineraalwater juist geen verbruiksbelasting meer te heffen, moeten producenten een wijziging doorvoeren die niet nodig zou zijn als de belasting op mineraalwater meteen in 2023 wordt afgeschaft.

ATR adviseert het afschaffen van de verbruiksbelasting op mineraalwater op dezelfde datum te doen als de verhoging. Als dat niet mogelijk is, adviseert ATR toe te lichten waarom dat niet kan.

ATR advies aan de staatssecretaris van Financiën – Verbruiksbelasting en vrijstelling mineraalwater