Wijziging Visserijwet 1963 i.v.m. elektronische verstrekking van gegevens

Op 26 oktober 2018 is het voorstel tot wijziging Visserijwet 1963 in verband met elektronische verstrekking van gegevens ter toetsing aan ATR voorgelegd. De voorliggende wijziging van de Visserijwet 1963 voorziet in een grondslag om digitale aanlevering van gegevens voor de binnenvisserij verplicht te stellen.

In de huidige Visserijwet 1963 bestaat al een registratieverplichting met betrekking tot de hoeveelheden aangevoerde vis. Deze gegevens zijn essentieel voor het bepalen van de visstand in het IJsselmeer. Momenteel zijn vissers verplicht om deze gegevens aan het Wageningen Marine Research (WMR) te leveren. Dit gebeurt met behulp van door de minister van LNV ter beschikking gestelde papieren formulieren. Vissers dienen deze formulieren per kwartaal in te vullen en richting WMR op te sturen. In het huidige papieren systeem gaat relatief veel tijd zitten in het moeten stellen van vragen aan vissers over de wijze waarop deze de formulieren hebben ingevuld.

ATR constateert dat het ministerie van LNV de regeldrukgevolgen op een kwalitatief heldere wijze heeft beschreven. Daarbij is nut en noodzaak van het voorstel voldoende onderbouwd. Verder stelt het college dat de toelichting niet duidelijk maakt of er mogelijke alternatieven zijn onderzocht. Het college adviseert om dit alsnog te doen. Ten slotte adviseert het college om naast de kwalitatieve beschrijving van de regeldrukgevolgen ook een kwantitatieve indicatie te geven van de regeldrukgevolgen en daarbij aandacht te besteden aan mogelijke investeringen die vissers moeten doen in systemen die elektronische aanlevering van gegevens mogelijk maakt.

 

Advies Visserijwet 1963 ivm elektronische verstrekking van gegevens