Wijziging Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014

Op 11 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de voorgenomen wijziging van de Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing.

In Nederland is het vliegen onder zichtvliegvoorschriften (VFR, Visual Flight Rules) verboden buiten de daglichtperiode. Sinds 1 juni 2016 is vrijstelling verleend voor opleidingsvluchten in deze categorie. Voor de recreatieve en kleine commerciële vlieger is het echter ook van belang om nachtvaardigheden bij te houden nadat de opleiding is afgerond. Dat kan nu alleen in het buitenland. Daarnaast moeten er voor bepaalde ad hoc commerciële VFR vluchten momenteel steeds aparte ontheffingen worden verleend. Om deze reden regelt het onderhavige voorstel dat het verbod op vliegen buiten de daglichtperiode wordt opgeheven voor enkele categorieën VFR-vluchten. De vluchten dienen wel uitgevoerd te worden binnen de Europese kaders, de (milieu)kaders uit de luchthavenbesluiten en binnen de openingstijden van Nederlandse luchthavens.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd en dat de regelgeving leidt tot minder lasten. Het college adviseert in de toelichting te verduidelijken op welke wijze het MKB is betrokken bij de wijzigende regelgeving en hoe is omgegaan met de belangrijkste aandachtspunten vanuit het MKB.

Het college constateert tot slot dat geen kwantitatieve analyse is gemaakt van de regeldrukeffecten van het voorstel. ATR adviseert deze uitwerking alsnog te maken conform de Rijksbrede methodiek en deze op te nemen in de toelichting.

 

ATR-advies aan de minister van IenW – Wijziging Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014