Wijziging Warenwetbesluit Meel en brood

Op 14 juli 2019 heeft ATR een adviesaanvraag ontvangen over de wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood. De bakkerijsector en consumentenorganisaties hebben op wijzigingen in de aanduiding (verpakking) van een aantal broodsoorten, zoals bruinbrood, zuurdesembrood, meergranenbrood en volkorenbrood, aangedrongen. Het doel is om de voorlichting over deze producten eenduidig te laten zijn, zodat de consument weet wat hij krijgt. Het gevolg is dat een aantal ondernemers de receptuur van deze broden moet aanpassen. Ook moet de huidige verpakking in een aantal gevallen worden aangepast.

Nut en noodzaak van de wijzigingen zijn volgens ATR toereikend onderbouwd. Dat geldt ook voor de werkbaarheid en de gevolgen voor de regeldruk. Omdat ATR geen adviespunten heeft beveelt het de minister voor Medische Zorg aan om het besluit vanuit de optiek van regeldruk vast te stellen.

 

ATR-advies aan de ministerie voor Medische Zorg – Wijziging Warenwetbesluit Meel en brood