Wijziging van het Warmtebesluit en van de Warmteregeling

Op 20 juli 2017 zijn de wijziging van het Warmtebesluit en van de Warmteregeling aan ATR voorgelegd. De wijzigingen stellen nadere regels aan onder andere tariefdifferentiëring en transparantie indien een leverancier afwijkt van het maximumtarief. De regeldrukgevolgen van deze wijzigingen zijn niet volledig in beeld gebracht. ATR adviseert dit alsnog te doen. Ook adviseert ATR om de werkbaarheid van de verruiming van de boekhoudingsvereisten en van de rapportageverplichtingen over duurzaamheid te onderbouwen in de toelichtingen.

 

Advies Atr over wijziging van het Warmtebesluit en van de Warmteregeling