Wijziging Wet op de orgaandonatie

ATR is verzocht te adviseren over de wijziging van de Wet op de orgaandonatie (Wod). De Wod bevat regels voor een zorgvuldige uitvoering van orgaan- en weefseldonaties in Nederland. De afgelopen jaren is het aantal donoren bij wie de dood is ingetreden door een onomkeerbare circulatiestilstand sterk toegenomen. Daarvan is sprake bij een stilstand van de bloedsomloop en ademhaling. De Wod bevat op dit moment geen specifieke regels voor het vaststellen van de dood op grond van circulatoire criteria. In het wetsvoorstel is vastgelegd dat de wijze waarop dood op circulaire gronden wordt vastgesteld in een protocol wordt vastgelegd en het protocol bij AMvB wordt vastgesteld. Een andere wijziging van de wet is dat het formulier waarin de hersendood wordt vastgelegd niet meer bij AMvB wordt vastgesteld. Het orgaancentrum stelt in het vervolg het (schriftelijke en digitale) formulier vast. Beide wijzigingen hebben voor de uitvoeringspraktijk geen praktische betekenis.

In een brief aan de minister voor Medische Zorg laat ATR weten dat nut en noodzaak van de maatregel toereikend zijn beschreven. Er is geen minder belastend alternatief voor de wijziging van de wet. De beschrijving van de regeldrukgevolgen is volledig. Vanuit het oogpunt van de gevolgen voor de regeldruk adviseert ATR de minister om het wetsvoorstel in te dienen.

ATR advies aan de Minister van VWS over Wijziging Wet op de orgaandonatie