Wijziging Wet toezicht trustkantoren

Dit wetsvoorstel stelt drie verboden in voor trustkantoren. Zij mogen niet langer diensten voor doorstroomvennootschappen aanbieden. Dat zijn rechtspersonen zonder economische activiteit die worden gebruikt voor om gelden “doorheen te laten stromen” voor fiscale doeleinden, bijvoorbeeld dividenden of royalty’s. De twee andere verboden betreffen diensten aan cliënten waarbij landen zijn betrokken die op de lijst van derde-hoogrisicolanden staan of die op de lijst van non-coöperatieve landen op belastinggebied.

Deze verboden zijn noodzakelijk geworden omdat eerdere aanscherpingen in de Wet toezicht trustkantoren 2018 niet hebben geleid tot voldoende naleving. Dat blijkt uit de toezichtrapportage van DNB: “Toezichtbeeld trustkantoren 2019”.

De regeldruk als gevolg van deze verboden zal afnemen. Hoe groot die afname is, is echter nog niet in beeld gebracht. ATR adviseert om die gevolgen alsnog te berekenen en in de toelichting bij het voorstel te vermelden.

ATR advies aan de Minister van Financiën – Trustkantoren 2018