Wijziging Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940 – 1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940 – 1945

Op 10 oktober 2017 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940 – 1945 (Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940 1945 (Wuv) voor advies voorgelegd aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). De aanleiding tot wijziging van deze wetten is dat de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in de Wet inkomstenbelasting (IB) is veranderd. In beide uitkeringswetten worden de inkomsten uit sparen en beleggen op de uitkering in mindering gebracht. De verandering van de berekeningswijze van deze inkomsten moeten dus ook doorwerken in de twee uitkeringswetten.
ATR concludeert in een advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de regeldrukgevolgen afdoende in beeld zijn gebracht. De wetswijziging leidt voor de uitkeringsgerechtigden tot eenmalige kennisnemingskosten.

ATR advies aan Ministerie van VWS  over Wijziging van de WUBO en WUV