Wijzigingsregeling RNES (Garantie klein krediet corona)

Deze wijzigingsregeling voegt een nieuwe subsidiemodule ‘garantie klein krediet corona’ toe aan de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES). De module beoogt de toegang tot liquiditeit voor MKB-ondernemers met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de 10.000,- en 50.000,- euro te vergemakkelijken. De garantie klein krediet corona is bedoeld voor ondernemingen die een ‘extra zetje’ nodig hebben. De Staat garandeert 95% van ieder krediet en de provisie die een ondernemer betaalt is 2%. Banken mogen bovenop de provisie maximaal 4% rente in rekening brengen. Gezien de relatief lage kredietbehoefte en de relatief hoge handlingkosten voor deze kredieten is voor het verwerken en beoordelen van de aanvragen gekozen voor een (gedeeltelijk) automatisch proces binnen een digitale omgeving. Financiers moeten deze omgeving nog bouwen. Dit heeft gevolgen voor de regeldruk. In de regeling zijn daarnaast informatieverplichtingen voor financiers en MKB-ondernemers opgenomen. Financiers moeten de minister informeren over de door de financier gesloten kredietovereenkomsten die onder garantstellingsovereenkomst vallen. MKB-ondernemers dienen verklaringen te tekenen en documentatie aan te leveren om de hoogte van het krediet te bepalen.

Het Adviescollege toetsing regeldruk heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak onderbouwd zijn, gekozen is voor het minst belastende alternatief en rekening is gehouden met de werkbaarheid. De regeldrukberekening is echter niet toereikend. Het advies is daarom om de regeling vast te stellen nadat rekening is gehouden met het adviespunt.

ATR advies aan de Minister van EZK – Subsidiemodule garantie klein krediet corona