Wijzigingswet Wwft BES

Op 19 juli 2019 is aan ATR voorgelegd de Wijzigingswet Wwft BES. Dit wetsvoorstel past de regelgeving op BES aan de laatste FATF-standaarden en pakt enkele voor de BES specifieke risico’s aan. Financiële dienstverleners en handelaren in waardevolle goederen krijgen aanvullende taken met betrekking tot cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en het inrichten van hun interne bedrijfsvoering.

In een brief aan de minister van Financiën laat ATR weten dat nut en noodzaak van het wetsvoorstel toereikend zijn gemotiveerd. Ook is naar het oordeel van ATR de regeldruk afdoende in beeld gebracht.

ATR advies aan de Minister van Financien – Advies Wijziging Wwft BES