Zieke flexwerkers niet onnodig fysiek keuren

Flexwerkers die langer dan 1 jaar ziek zijn, moeten opnieuw worden gekeurd voor hun Ziektewetuitkering. Dat staat in het wetsvoorstel dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Actal vindt dat deze herbeoordeling soms net zo goed kan plaatsvinden op basis van een medisch dossier. Een fysieke keuring is dan niet nodig. Zo hoeven jaarlijks 5.000 mensen geen overbodige tijd te steken in reizen en de keuring zelf. Actal adviseert daarom de keuring zo veel mogelijk uit te voeren op basis van het medische dossier.

 

Actal gaf dit advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van het wetsvoorstel ‘Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ dat hij op 23 april 2012 aan de Tweede Kamer stuurde. Met dit wetsvoorstel scherpt het kabinet het arbeidsongeschiktheidscriterium voor flexwerkers aan. Bij deze aanscherping hoort de herbeoordeling van zieke flexwerkers na afloop van hun eerste ziektejaar. Volgens Actal is voor de herbeoordeling niet altijd een fysieke medische keuring nodig. Bij sommige zieke flexwerkers is het ook zonder een nieuwe medische keuring duidelijk dat zij voldoen aan het aangescherpte criterium. Raadplegen van hun medische dossier is dan voldoende.

 

Actal adviseert daarom in de wet- en regelgeving mogelijk te maken dat in voorkomende gevallen de herbeoordeling wordt uitgevoerd op basis van het medische dossier. Dit voorstel kan effect hebben voor circa 5.000 flexwerkers. Volgens berekeningen van het ministerie bespaart het achterwege blijven van een medische keuring de flexwerker ruim anderhalf uur aan reis- en keuringstijd per beoordeling.

 

Advies Wet beperking langdurig ziekteverzuim vangnetters