logo
Abonneer je nu op deze nieuwsbrief:subscribe

ATR Nieuws

Naast de berichtgeving op onze website brengt ATR maandelijks een nieuwsbrief uit met een samenvatting van recente adviezen. Ook behandelen we daarin onderwerpen en vragen die we regelmatig tegenkomen. Dit kan helpen bij maken van “lastenluwe” wetgeving.

Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen van de brief, dan kunt u zich via de link onderaan direct afmelden. Liever hebben we natuurlijk dat u de brief of specifieke artikelen doorstuurt.

Coronapandemie en wetgeving:de spoedprocedure van ATR

26 januari 2021
ATR_coronabanen
Het kabinet wil de gevolgen van de Coronapandemie beperken. Het komt daartoe met veel spoedwetgeving. Deze wordt ook voor advies aan ATR voorgelegd. Meestal zijn de gevolgen voor de regeldruk niet groot. In een enkel geval brengen we wel advies uit. Recent hebben we dat gedaan over de subsidieregeling Coronabanen in de
zorg. Zorginstellingen geven aan dat de regeling niet goed werkbaar is. Dit gold voor de subsidievoorwaarde dat mensen minstens 20 uur per week moeten werken. Naar aanleiding van ons advies is die voorwaarde vervangen door de vereiste dat er een arbeidscontract van ten minste 20 uur moet zijn. Hierdoor zijn de Corona-werknemers verzekerd van een vergoeding, kunnen zorginstellingen de benodigde mensen vinden en is controle op het juiste gebruik van de subsidie veel gemakkelijker geworden.
Meer weten? »lees verder

Nieuwe kieswet werkt onvoldoende tegen versplintering

25 januari 2021
ATR_kiesstelsel
Het kabinet wil het gemakkelijker maken om met voorkeursstemmen gekozen te worden. Het wijzigt daartoe het kiesstelsel: kiezers kunnen in het vervolg stemmen op een partij of op een persoon. De stem op een persoon wordt belangrijker. In ons advies laten we zien dat er andere manieren zijn om dat te bewerkstelligen, zonder een ingrijpende wijziging van
het kiesstelsel. Verder wil het kabinet de versplintering in de politiek tegengaan. Daarom vergroot het het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen (van 580 naar 5.000) en de waarborgsom (van 11.250 euro naar 21.000 euro) die nieuwe partijen moeten betalen. Deze maatregelen zullen echter niet werken, want ze beperken alleen het aantal partijen dat zich inschrijft voor de verkiezingen. Ze hebben geen gevolgen voor het aantal partijen dat daadwerkelijk in de Tweede Kamer komt. Ook is niet duidelijk waarom de maatregelen ook moeten gelden voor andere verkiezingen dan die van de Tweede Kamer (zoals provinciale staten, gemeenteraden, waterschappen, kiescolleges). »lees verder

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

24 januari 2021
ATR_autos
Met deze regeling kunnen ondernemingen en non-profitinstellingen subsidie krijgen voor de aanschaf van emissieloze nieuwe bedrijfsauto’s. Deze auto’s rijden op elektriciteit of waterstof. De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs tot een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto. Voor 2021 is het subsidieplafond vastgesteld op 22 miljoen euro. ATR stelt voor om de jaarlijkse subsidieplafonds af te schaffen. Dan kunnen sneller meer schone auto’s worden aangeschaft. En dan bestaat niet het risico dat het subsidiegeld verloren gaat voor dit beleidsdoel als in een bepaald jaar het budget niet wordt opgemaakt. »lees verder

Eénmalig uitvragen, meervoudig gebruiken!

18 januari 2021
Nederland kent een stelsel van basisregistraties waarin veel gegevens staan over Nederland en de Nederlanders. De overheid moet die registraties verplicht gebruiken. Maar ze vraagt regelmatig burgers of bedrijven om gegevens die zij zelf al heeft. Een voorbeeld hiervan is de verplichting voor eigenaren van tractoren die een ontheffing van de kentekenplicht willen aanvragen, om een uittreksel uit het Handelsregister met hun verzoek mee te sturen. De overheid heeft echter zelf toegang tot dat register. Een ander voorbeeld is de verplichting voor bedrijven om bij hun plannen voor het verwijderen van een mijnbouwwerk informatie op te geven die ze ook al moeten verstrekken in het kader van de afvalwetgeving. Dit past niet bij het uitgangspunt “eenmalig uitvragen, meervoudig gebruiken” dat de overheid zelf heeft geformuleerd. De les voor beleidsmakers en wetgevingsjuristen is: als je in een wet informatieverplichtingen opneemt, check dan eerst of de overheid niet zelf al toegang heeft tot die informatie, bijvoorbeeld in een basisregistratie.

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon:070-3108666
E-mail: info@atr-regeldruk.nl

Uitschrijven
Adviescollege Toetsing Regeldruk
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag


Copyright © ATR