Over ATR

De missie van ATR

Over ATR: het Adviescollege toetsing regeldruk, adviseert de regering en Staten-Generaal om de regel­druk voor bedrijven, burgers, en beroepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, zo laag mogelijk te maken. ATR wil daarmee bijdragen aan een samenleving waarin de overheid haar doelen verwezenlijkt en tegelijk mensen zo min mogelijk door regels worden belemmerd.

ATR adviseert over alle voorgenomen wet- en regelgeving die gevolgen heeft voor de regeldruk. Het doet dit in een zo vroeg mogelijke fase van het wetgevingsproces. ATR heeft bovendien de bevoegdheid om te adviseren over de ontwerpregelgeving voor de finale besluitvorming in de Ministerraad of door de betreffende bewindspersoon.

Verder kan ATR een bijdrage leveren aan het verminderen van de regeldruk met adviezen over bestaande wetgeving, over regelgeving van medeoverheden, en over beleidsregels en overige regels van toezichthouders, inspecties en uitvoeringsorganisaties.

Nog een wetenswaardigheid over ATR: ATR werkt samen met organisaties binnen en buiten Nederland, waaronder de onafhankelijke adviescolleges in andere Europese landen. Deze adviescolleges zijn verenigd in de netwerkorganisatie RegWatchEurope.

ATR is de opvolger van Actal dat op 1 juni 2017 ophield te bestaan.