Onderzoek naar regels in de klus- & deeleconomie

Op verzoek van de Tweede Kamer doet ATR onderzoek naar mogelijkheden om regeldruk te verminderen in vier situaties waar de klus- & deeleconomie zijn intrede doet. De vraag van de Kamer is ingegeven door de gedachte dat de regels die de wetgever heeft bedacht voor de oude economie, soms niet meer nodig zijn door de komst van nieuwe verdienmodellen in de klus- en deeleconomie. De vraag daarbij is welke regels geschrapt zouden kunnen worden, onder de voorwaarde dat het publieke belang dat die regels dienen, geborgd blijft.

ATR heeft de vraag van de Kamer als volgt uitgewerkt. Het onderzoek is gericht op alle mogelijkheden om de regeldruk te verminderen. Daartoe worden regels geïnventariseerd in vier situaties. Bij die regels stelt ATR de vraag of die regels nog nodig zijn, of ze nog nuttig effect hebben, of er minder belastende alternatieven zijn en wat de bron van de regelgeving is. Daarbij wordt meegewogen dat die regels zijn ingesteld om het publiek belang te dienen, zoals met kwaliteits- en veiligheidswaarborgen

Uitnodiging om mee te denken over regels in de klus- en deeleconomie
Visie en probleemstelling
Brief aan de Tweede Kamer over de onderzoeksaanpak
Presentatie bij de start van het onderzoek