Actal Jaarverslag 2012 Minder regeldruk, meer betrokkenheid

Het jaarverslag 2012 van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, is gereed. Dit jaarverslag heeft als titel “Minder regeldruk, meer betrokkenheid”.

 

Deze titel drukt uit dat het regeldrukbeleid een nieuwe impuls behoeft. Daarbij moet de merkbaarheid van het verlagen van regeldruk meer aandacht krijgen. Die lukt alleen als beleid, uitvoering en toezicht nauwer aansluiten bij de situatie van bedrijven, burgers en professionals. En dat vraagt meer betrokkenheid van diezelfde bedrijven, burgers en professionals bij het ontwerpen en uitvoeren van het beleid.

 

Het Jaarverslag kunt u hier downloaden en opslaan.