Besluit uitvoering algemeen pensioenfonds

Een Algemeen pensioenfonds (APF) is een nieuw soort pensioenfonds dat meerdere pensioenregelingen tegelijk mag uitvoeren. Hierdoor kunnen gebruik worden gemaakt van schaalvoordelen, zonder dat de betreffende regelingen hun eigen karakter verliezen. Het Besluit uitvoering algemeen pensioenfonds regelt de vergunningprocedure voor een APF, de eisen die aan het weerstandsvermogen van een APF worden gesteld, en de eisen met betrekking tot (de toerekening van) kosten in de uitvoeringsovereenkomst met de deelnemende regelingen.

In zijn advies over dit besluit geeft Actal aan mogelijkheden te zien om de nalevingskosten van het toezicht te beperken, vooral door dit toezicht te richten op de systeemwaarborgen binnen het APF. Verder adviseert Actal om enkele omissies in de berekeningen van de regeldrukgevolgen weg te nemen.