Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Het wetsvoorstel legt de taak van gemeenten om meervoudige problematiek…

Besluit Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 4 februari 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken…

Wijziging besluiten in verband met snelheidsverhoging, kentekenplicht en APK-plicht voor landbouwvoertuigen

Op 7 februari 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Alcoholregeling

In de Alcoholwet is geregeld dat verkopers geen alcohol mogen…

Alcoholbesluit

In de Alcoholwet is geregeld dat verkopers geen alcohol mogen…

Wijzigingswet Opiumwet

Om de Opiumwet te omzeilen ontwikkelen producenten nieuwe psychoactieve…

Wet Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo2015

Gemeenten kunnen voor het aanbesteden van jeugdzorg of maatschappelijke…

Wetsvoorstel doorstroomtoetsen primair onderwijs (po)

Vanaf 2014 zijn alle basisscholen verplicht bij leerlingen in…