ATR halfjaarrapportage: kwaliteit onderbouwing verslechterd

In de eerste zes maanden van 2023 hebben ministeries van het…

Implementatie EU-richtlijn duurzaamheidsrapportering

Verplichte rapportering over duurzaamheid moet de kwaliteit en…

Maak beoordelingsnormen al bij consultatie bekend

Beoordelingsnormen die in regelgeving als verplicht worden aangewezen,…

Voorstel bijmengverplichting groen gas vraagt betere onderbouwing

Energieproducenten kunnen biomassa gebruiken voor de productie…

Regeldruk Energie-investeringsaftrek (EIA) is een zoekplaatje

Bij wijzigingen van de zogenaamde Energielijst die de fiscale…

Vaststellen heffingsaanslag vervuild water wordt voor de meeste bedrijven makkelijker

Bij het vaststellen van de heffingsaanslag voor bedrijven die…

Kosten verplichte keuringen tegen stalbranden mogelijk te hoog

Jaarlijks zijn er zo’n 37 stalbranden waarbij meer dan 100.000…

Betere toelichting op risico’s van weglek naar alternatieve flexibele contractvormen noodzakelijk

Het kabinet neemt maatregelen om flexibel werken minder aantrekkelijk…

Aanpassingen handhaving sociale zekerheid zijn een verbetering

De handhaving van de sociale zekerheid is strikt. Een kleine…