Regeling taxibestuurders kan nog moderner

De eisen waaraan taxichauffeurs moeten voldoen, worden opgefrist. Het laten vervallen van enkele exameneisen is daar een voorbeeld van. De eisen kunnen met nog minder regeldruk worden gemoderniseerd door overlappende exameneisen met die voor het rijbewijs B ook te schrappen. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Wettelijke eisen
Aan taxichauffeurs worden wettelijke eisen gesteld op het gebied van veilig, comfortabel en betrouwbaar vervoer. Op onderdelen is de wettelijke regeling uit 2005 verouderd. Daarom wil het ministerie de regeling aanpassen. Zo vervallen enkele exameneisen.

Overlappende exameneis
Een aantal gehandhaafde exameneisen overlappen met de eisen voor het reguliere rijbewijs B. Herhaalde toetsing van vaardigheden kan een doel dienen, maar lijkt onlogisch gelet op de (vrijwel) onvoorwaardelijke verlenging van het rijbewijs B. Op dit onderdeel zou de Regeling taxibestuurders mogelijk verder kunnen worden gemoderniseerd en tot minder regeldruk kunnen leiden. ATR adviseert naar deze overlappende eisen te kijken. Tot slot adviseert het college om de regeldrukkosten in kaart te brengen.

ATR advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat – Wijziging van bijlage I bij de Regeling taxibestuurders 2005