Artikelen door Ahmed Moaty

Besluit de meerwaarde van een andere taal dan het Nederlands

ATR heeft op 16 oktober 2020 het besluit ontvangen voor “wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid en de meerwaarde van een andere taal dan het Nederlands”. De wettelijke basis voor het besluit is het ‘wetsvoorstel taal en toegankelijkheid’. De aanleiding voor het ‘wetsvoorstel taal en toegankelijkheid’ was […]

Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming

Om alle consumenten in Europa een gelijk niveau van consumentenbescherming te bieden, worden consumentenrechten op Europees niveau wettelijk verankerd. Recent is de bescherming geëvalueerd. De uitkomst was dat de consumentenbescherming op een aantal punten moest worden gemoderniseerd. Dit betreft bijvoorbeeld de bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken op online marktplaatsen. Verder worden ook maatregelen genomen om te […]

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen

Op 7 oktober 2020 is de voorgenomen Wijziging Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. Veel eisen en voorwaarden die nu op wetsniveau worden geregeld, worden naar lagere regelgeving overgeheveld waardoor het stelsel bij wijzigingen in […]

Tegemoetkoming Vaste Lasten Covid-19

Het kabinet wil MKB ondernemers en zzp’ers die het hardst worden geraakt door de coronacrisis tegemoetkomen. De regeling TVL bepaalt welke bedrijven in aanmerking komen een tegemoetkoming, aan welke randvoorwaarden zij moeten voldoen, hoe zij een aanvraag moeten indienen, en binnen welke termijn wordt beslist of die wordt gehonoreerd. Voorbeelden van ondernemers die in aanmerking […]

Wetsvoorstel decentrale loting

ATR heeft op 8 oktober 2020 het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs’ ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie is gehouden van 8 oktober 2020 tot 8 november 2020. De beoogde datum van […]

Uitvoeringsregeling CO2-heffing industrie

De uitvoeringsregeling volgt uit de Wet CO2-heffing industrie. Die wet introduceert een CO2-heffing voor de industrie. Die CO2-heffing belast de uitstoot van broeikasgassen om te stimuleren om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Het wetsvoorstel en de uitvoeringsregeling volgen uit het Klimaatakkoord. De regeling verplicht het opstellen van een industrieel monitoringsplan. Ook verplicht het […]

Evaluatie ATR 2017-2020

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) is een tijdelijk adviescollege dat eens per vier jaar moet worden geëvalueerd. Deze evaluatie heeft in 2020 plaatsgevonden. Zij is uitgevoerd door Berenschot. Conform de Kaderwet adviescolleges heeft het college het evaluatieverslag gestuurd naar het kabinet en naar de Eerste en Tweede Kamer. De evaluatie vormt input voor de beslissing over […]

Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (Wijziging Boek 6 BW)

Achterstallige betalingen kunnen leiden tot liquiditeitsproblemen. Dit verslechtert de concurrentiepositie van bedrijven. In 2011 zijn in Europees verband daarom maximale betaaltermijnen voor producten en diensten vastgelegd. Hoofdregel is dat zowel bedrijven als overheden binnen 30 dagen betalen. De EU-richtlijn geeft echter ruimte om van deze norm af te wijken. Nederland heeft daar bij de implementatie […]

Wijziging Regeling voertuigen i.v.m. invoering APK-roetfiltercontrole met deeltjesteller

Op 5 oktober 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de wijziging Regeling voertuigen i.v.m. invoering APK-roetfiltercontrole met deeltjesteller aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. Het voorstel verplicht een APK-test met een deeltjesteller voor dieselauto’s met af-fabriek roetfilter. Deze APK-test waarborgt een betrouwbaarder niveau van controle van de emissies van dieselauto’s. […]

Eindejaarbesluit renseigneringsverplichting voor inhoudingsplichten en rechtenorganisaties

Met dit besluit wordt de ‘IB47-aangifte’ vervangen door een renseigneringsplicht. Die plicht houdt in dat betalingen aan derden elk jaar moeten worden opgegeven aan de Belastingdienst. De verplichting gaat gelden voor twee groepen inhoudingsplichtigen: ten eerste voor bedrijven die al personeel in loondienst hebben, en ten tweede voor collectieve beheerorganisaties (cbo’s) die nabuurrechten en auteursrechten […]