Artikelen door Ahmed Moaty

Impact wijziging Regeling bodemkwaliteit deels onduidelijk

Het voorstel tot aanwijzing van enkele normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit is nog niet voldoende uitgewerkt. Zo beschrijft de toelichting niet alle inhoudelijke wijzigingen uit de normdocumenten met gevolgen voor bedrijven. Daardoor ontbreekt de onderbouwing van nut en noodzaak bij enkele wijzigingen. Ook waren enkele normdocumenten niet openbaar beschikbaar bij de start van de consultatie. […]

Modernisering regelgeving scheepvaart kan met minder regeldruk

Het wijzigen van het Binnenvaartpolitiereglement en het Scheepvaart-reglement territoriale zee biedt kansen om de regeldruk te verminderen. Zo kan één digitaal loket voor ontheffingsaanvragen helpen om de lasten voor ondernemers te verminderen. Ook is verdergaande harmonisatie van bepalingen in de reglementen volgens ATR mogelijk. Geharmoniseerde regels dragen bij aan de werkbaarheid ervan voor de praktijk. […]

Impact wijziging Regeling bodemkwaliteit onduidelijk

Het voorstel tot aanwijzing van enkele normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit is nog onvoldoende uitgewerkt. Zo beschrijft de toelichting niet alle inhoudelijke wijzigingen uit de normdocumenten. Daardoor ontbreekt ook de onderbouwing van nut en noodzaak bij enkele wijzigingen. Verder is de impact van het voorstel niet duidelijk. Dit komt doordat de regeldrukanalyse ontbreekt. Dit schrijft […]

Subsidieregeling brugfunctionaris ongericht en onvoldoende onderbouwd

De noodzaak van een subsidieregeling om zogeheten brugfunctionarissen in het onderwijs aan te stellen moet beter worden onderbouwd.  Ook moeten minder belastende alternatieven worden overwogen, zoals het gerichter inzetten van het subsidie-instrument. Nu is er een gerede kans dat scholen tevergeefs een subsidieaanvraag doen en daardoor onnodige regeldrukkosten maken. Dat schrijft ATR in een advies […]

Effect maatregel tegen onjuiste classificatie van vuurwerk onduidelijk

Het tegengaan van onjuiste classificatie van bepaald type zwaar vuurwerk als P1 (lichte categorie) vraagt om een duidelijkere probleemanalyse. Het huidige voorstel is onduidelijk over hoe een verbod en de vergunning- en kennisvereiste voor P1-artikelen gaat zorgen voor betere classificatie van vuurwerk. Dit schrijft ATR in een advies aan het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. […]

Betere onderbouwing herziening bouwvoorschriften 2024 nodig

De onderbouwing van de jaarlijkse herziening van bouwvoorschriften laat op een aantal punten te wensen over. Zo is er een minder belastend alternatief mogelijk bij het verplichten van CO2-meters in klaslokalen en is de werkbaarheid van een verplichting voor bedrijven zonnepanelen te plaatsen twijfelachtig. Nadere onderbouwing van het voorstel is nodig. Ook moeten de regeldrukgevolgen […]

Pauzeknop jaarverantwoording zorg maakt onderbouwing niet beter

Met de zogeheten ‘pauzeknop jaarverantwoording’ krijgen zorgaanbieders die tot bepaalde categorieën behoren twee jaar langer de tijd om aan de jaarverantwoordingsplicht te voldoen. Dit naar aanleiding van signalen uit de zorgsector. Het ministerie kiest voor uitstel om rust te brengen in de zorgsector en zorgaanbieders meer tijd te geven zich voor te bereiden. Bij de […]

Keuze voor CO2-reductie in de keten onvoldoende onderbouwd

Bij de implementatie van de zogeheten Europese Richtlijn REDIII verandert het kabinet de systematiek voor het verder reduceren van CO2-uitstoot. De verandering heeft naar verwachting aanzienlijke gevolgen voor de betreffende bedrijven. Het wetsvoorstel maakt echter niet duidelijk wat de noodzaak en meerwaarde van de verandering van systematiek is. Ook gaat het voorstel niet in op […]

Voorstel kabinet dringt schijnzelfstandigheid niet terug

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid op de arbeidsmarkt een halt toeroepen. Het wetsvoorstel dat dat moet regelen levert daar echter geen bijdrage aan. Bovendien brengt de wet niet meer duidelijkheid en eenvoud voor bedrijven, werkenden en zelfstandigen bij het beoordelen van arbeidsrelaties. Het voorstel leidt dan ook tot meer in plaats van minder regeldruk voor burgers […]